Copyright ? 2008 by Bengt Nilsson  •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@rogaining.se
Rogaining ?r l?ngdistanspo?ngorientering med deltagande patruller p? 2 - 5 personer. Patrullerna ska under t?vlingstid (ursprungligen 24 timmar) bes?ka s? m?nga kontroller som m?jligt i vilken ordning man vill. Varje kontroll ?r po?ngsatt beroende p? t.ex. avst?nd , teknisk sv?righet och kupering.
Det ?r numera ganska vanligt ?ven med kortare t?vlingstid, t.ex. 6 timmar.

Den patrull som samlat mest po?ng under t?vlingstiden vinner. Om flera patruller samlat lika m?nga po?ng vinner den patrull med kortast tid. Vid ?verskriden t?vlingstid till?mpas po?ngavdrag per ?verskriden minut.
T?vlingsformen passar s?v?l elit som motion?rer eftersom man sj?lv v?ljer ambitionsniv?. En stor del av t?vlingsmomentet ?r att planera sin str?cka optimalt utifr?n sin egen prestationsniv?.

T?vlingscentrum kallas "hash house". D?r tillhandah?lls mat och dryck av arrang?rerna. Kostnad f?r detta ?r vanligen inkluderad i startavgiften. Det ?r allts? till?tet att under t?vlingen bes?ka hash house, f?r t.ex. mat och vila.

Rogaining skapades under tidigt 70-tal i Australien. D?r hade man under l?ng tid traditionellt utf?rt 24-timmars vandringar som med tiden utvecklats till sporten. Ordet Rogaine formades av delar av namnen p? initiativtagarna till sporten: ROd, GAIl och NEil. En annan betydelse av namnet ?r "Rugged Outdoor Group Activity Involving Navigation and Endurance".
Numera finns sporten f?rutom i Australien ?ven i Nya Zeeland, USA och Canada. I Europa ?r de baltiska staterna, Ryssland och Tjeckien stora ut?vare. ?ven i Finland ?r sporten stor.
Vad ?r Rogaining?
Pablo Software Solutions
Rogaining i Sverige